12:33

29.07.2022

12:33

29.07.2022

RTKLive

Guverner Centralne banke Kosova (CBK) Fehmi Mehmeti, u pratnji Samija Mazrekua, direktora Kosovskog biroa za bezbednost (BKS), danas je u Briselu održao sastanak sa čelnicima Saveta biroa.

Mehmeti zajedno sa Samijem Mazrekuom, direktorom Kosovskog bezbednosnog biroa, održao je sastanak sa generalnim direktorom COB-a, Greet Flore, u Briselu.

COB je upravljačka organizacija sistema zelene karte, a Sekretarijat COB-a se nalazi u Briselu.

Delegacija Kosova ga je tokom sastanka sa Greet Flore obavestila o pripremama koje je Kosovski biro za bezbednost, zajedno sa Centralnom bankom Kosova i drugim interesnim institucijama, do sada preduzeo u vezi sa zahtevima i procesom članstva u COB-u, kao i za spremnost da se preduzmu i drugi koraci u ovom pravcu.

Mehmeti i Mazreku su istakli svoju posvećenost i posvećenost Republike Kosovo da ojača finansijski sistem stvaranjem neophodnih kapaciteta kako bi se osigurala spremnost Kosovskog biroa za osiguranje da ispuni svaku obavezu koja proizilazi iz implementacije sistema zelene karte o međunarodno priznatim standardima koji regulišu ovu oblast.

Na osnovu izveštaja Mazrekua, direktora Kosovskog bezbednosnog biroa, Kosovo pokazuje da je postignut niz važnih ciljeva, ističući da je BKS značajno smanjio broj neregistrovanih vozila i nastavlja da sprovodi memorandume o saradnji između zemalja regiona.

Mehmeti i Mazreku su istakli posvećenost Kosova da sarađuju na pronalaženju rešenja u vezi sa olakšavanjem prekograničnog saobraćaja između Kosova i drugih zemalja i zatražili od COB-a saradnju u ovoj potrazi. Flore je naveo da će prilike za saradnju biti procenjene u način rigorozne primene pravila na osnovu kojih COB funkcioniše.